Képviselő testület feladatai

A Képviselő-testület feladatai:

 • a nemzetiségek érdekeinek védelme és képviselete,
 • a nemzetiségi lakosság tájékoztatása az őket érintő ügyekről,
 • hivatalos ügyeik intézésének segítése,
 • pályázatok benyújtásának kezdeményezése,
 • kulturális és sportrendezvények szervezése,
 • a nemzetiséghez tartozó gyermekek nevelésének, oktatásának segítése, figyelemmel kísérése.
 • A Szabályzatban, valamint a feladatok között nem szereplő feladatkörök gyakorlásáról, illetve azok átruházásáról esetenként a Képviselő-testület dönt.
 • Az átruházott feladatkör gyakorlásáról az azt gyakorló elnök a Képviselő-testületnek beszámol.
 • A települési nemzetiségi önkormányzat kezdeményezésére a települési önkormányzat
 • képviselő-testülete feladat- és hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületére
 • átruházhatja.